Havkongens krone

Episode 7: Død og fordervelse ved Havkongens Hånd

Våre helter vender tilbake til Havkongens Hånd, den harpyinfiserte sjøfestningen. Før de får angrepet festningen går de på grunn der harpyheksene har skjult skjær med mektig synskverving. Vandøde reiser seg fra dypet og klatrer over rælingen, og heksene går til angrep. Yolandes mannskap kjemper tappert, men etterhvert er flere døde og skipet står i brann. Bare Nibbly unnslipper med jolla, skipskatten og nye sjelelige arr.

Comments

Lughart Lughart

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.