Zebon

Død kvartermester og felespiller. Spilt av Eirik

Description:

CN Gnome Bard 3

Bio:

Zebon den Store er kvartermester på Yolande, felespiller og suspekt gnom. Zebon vet mangt om masse.

Zebon

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf