Ilder

Død. Tidligere tømrer og matros

Description:

Ilder var tømrer og matros ombord på skuta Yolande.

Bio:

Ilders fortid virker brokete. Det kan tyde på at han har levd et fredløst liv som han nå har vendt seg bort fra.

Ilder

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf