Havkongens krone

Episode 8: Tusen drauger og Dagons Hevn

En gruppe arkeologer finner beliggenheten til et gammelt gravkammer ute blant Tåkeøyene. Piraten Clavicus Gullegg får kartene deres i hende etter et vellykket tokt, og sender sine undersåtter ut på skattejakt i skuta Dagons Hevn. På veien finner de en skibbrudden og utsultet halving i en slitt jolle, og gir ham en sjanse til å bevise sin verdi for Clavicus’ organisasjon.

Piratene bryter seg inn i et forseglet tempel viet til avgrunnens monstre, og videre ned til en kolossal krypt. En sjakt boret ned i dypet og holdt mystisk tørr rommer hundrevis, kanskje tusenvis av graver, men den fylles sakte med vann. Den inneholder også tre skip holdt i krybbe, klare til å seile. De tar seg nedover og finner til slutt en maskert mumie som vokter fem graver og en liten samling skatter, blandt annet en safirinnsatt bit av en ødelagt krone. Føre var gjør røverne seg klare til å løpe i det de snapper opp skattene, og ikke lenge etter kommer skrikende vandøde til syne fra de fem gravkammerne. Mumien jager dem, og på veien opp mot lyset ser røverne horder av skjeletter som reiser seg og border skipene mens vannet løfter dem opp mot overflaten. De setter fyr på mumien, flykter opp i Dagons Hevn, og ser seg ikke tilbake.

Comments

Lughart Lughart

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.