Havkongens krone

Episode 6: Kiluok av Urshul

En marmæle ved navn Kiluok takker våre helter for å ha drept hans brysomme bror Abihuara, og hyrer dem inn for å finne en gammel skatt i bytte mot informasjon om kronen. De smyger seg inn i et oversvømt gravkammer, kjøpslår med ånder og bryter en gammel forbannelse, før de finner diademet Kiluok er ute etter, en gave til en han kaller matriarken.

Kiluok forteller at hans far, marmælenes konge og mektigste magus Osutubo, bærer et stykke av kronen om halsen. Han forteller også om et undersjøisk palass der en avdød hersker sitter og passer på sitt stykke av kronen til evig tid, og om et avskum som kan hjelpe dem å ta seg inn dit.

Comments

Lughart Lughart

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.