Havkongens krone

Episode 5: Handel på Kløyvberget

En gruppe sjørøvere prøver å lure Yolandes mannskap inn i et bakhold, men de lar seg ikke narre og gjør kort prosess med angriperne. Røverne var ledet av insektalven Hvithvisk, og var på vei for å selge en sølvmaske til en ukjent kjøper. Yolande seiler til Kløyvberget og møter tre marmæler, digre sjøkjemper med hode som gjedder. Lederen, den hornede Abihuara, prøver å selge dem en diger kampestein for masken, som han påstår var avtalen med Hvithvisk. Når mannskapet nekter å selge blir han hissig, og tar livet av Sala’ad før han og undersåttene hans en bekjempet. Til slutt undersøker mannskapet steinen, som sprekker og utgyter et sverm av insektalvenes myriapodiske avkom.

Comments

Lughart Lughart

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.