Havkongens krone

Episode 4: Bløtdyrenes mausoleum

Yana og Sala’ad blir reddet av en mystisk, flyvende skikkelse som Zebon har møtt tidligere. Denne forventer en tjeneste til gjengjeld, og våre helter blir sendt for å hente en magisk gjenstand fra en halvsunken krypt, der de ble angrepet av gjenferdene etter akkarer og fikk kanskje litt mer innsikt i avskummets artshistorie enn de egentlig skulle ønske.

Comments

Lughart Aspirinsmurf

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.