Havkongens krone

Episode 9: Dødetegnet

Mens de patruljerer øyene på leting etter Corvus’ nikkedukker finner piratene vraket etter ett av Clavicus’ smuglerskip. Skipet har blitt brent og kjørt på grunn, men godset ligger forlatt. Det eneste som mangler er mannskapets knokler, og levningene deres ligger igjen som fiskeslo på berget. Sloet våkner til live, men blir kuet av Kabdis svartekunster og slått i stykker før det få gjort mye skade. Piratene finner et tegn risset inn på dekk, og Terry kjenner det igjen som dødetegnet, et symbol brukt av fordums demontilbedende psykopater.

Mens skuta ligger i skjul for natten ser Nibbly et skip seile forbi gjennom tåka. Han vekker mannskapet, og de beslutter å gå til angrep. Dagons Hevn seiler stille opp mot skipets akterstell, og piratene klatrer opp må dekk for å drepe nattevaktene før noen kan slå alarm. De møtes av et rødklett lik de kjenner igjen fra skipsgraven, fra et kammer merket Arkitekten. Han er ledsaget av en annen vandød ved navn Bekjenneren, og skipet er bemannet av gamle knokler. Arkitekten drives på flukt og Bekjenneren settes i fyr og flamme, men rustningskledde skjeletter stiger snart opp fra under dekk og rasler med digre krumsabler. Den brennende Bekjenneren klarer å få en ed ut av Kabdi, som sverger å legge det vandøde mannskapet under seg eller knuse dem i forsøket. Desverre hogges han ned etter kort tid, og med eden brutt blir han båret vekk av likbleke engler med sorte vinger. Røverne flykter ut i natten.

View
Episode 8: Tusen drauger og Dagons Hevn

En gruppe arkeologer finner beliggenheten til et gammelt gravkammer ute blant Tåkeøyene. Piraten Clavicus Gullegg får kartene deres i hende etter et vellykket tokt, og sender sine undersåtter ut på skattejakt i skuta Dagons Hevn. På veien finner de en skibbrudden og utsultet halving i en slitt jolle, og gir ham en sjanse til å bevise sin verdi for Clavicus’ organisasjon.

Piratene bryter seg inn i et forseglet tempel viet til avgrunnens monstre, og videre ned til en kolossal krypt. En sjakt boret ned i dypet og holdt mystisk tørr rommer hundrevis, kanskje tusenvis av graver, men den fylles sakte med vann. Den inneholder også tre skip holdt i krybbe, klare til å seile. De tar seg nedover og finner til slutt en maskert mumie som vokter fem graver og en liten samling skatter, blandt annet en safirinnsatt bit av en ødelagt krone. Føre var gjør røverne seg klare til å løpe i det de snapper opp skattene, og ikke lenge etter kommer skrikende vandøde til syne fra de fem gravkammerne. Mumien jager dem, og på veien opp mot lyset ser røverne horder av skjeletter som reiser seg og border skipene mens vannet løfter dem opp mot overflaten. De setter fyr på mumien, flykter opp i Dagons Hevn, og ser seg ikke tilbake.

View
Episode 7: Død og fordervelse ved Havkongens Hånd

Våre helter vender tilbake til Havkongens Hånd, den harpyinfiserte sjøfestningen. Før de får angrepet festningen går de på grunn der harpyheksene har skjult skjær med mektig synskverving. Vandøde reiser seg fra dypet og klatrer over rælingen, og heksene går til angrep. Yolandes mannskap kjemper tappert, men etterhvert er flere døde og skipet står i brann. Bare Nibbly unnslipper med jolla, skipskatten og nye sjelelige arr.

View
Episode 6: Kiluok av Urshul

En marmæle ved navn Kiluok takker våre helter for å ha drept hans brysomme bror Abihuara, og hyrer dem inn for å finne en gammel skatt i bytte mot informasjon om kronen. De smyger seg inn i et oversvømt gravkammer, kjøpslår med ånder og bryter en gammel forbannelse, før de finner diademet Kiluok er ute etter, en gave til en han kaller matriarken.

Kiluok forteller at hans far, marmælenes konge og mektigste magus Osutubo, bærer et stykke av kronen om halsen. Han forteller også om et undersjøisk palass der en avdød hersker sitter og passer på sitt stykke av kronen til evig tid, og om et avskum som kan hjelpe dem å ta seg inn dit.

View
Episode 5: Handel på Kløyvberget

En gruppe sjørøvere prøver å lure Yolandes mannskap inn i et bakhold, men de lar seg ikke narre og gjør kort prosess med angriperne. Røverne var ledet av insektalven Hvithvisk, og var på vei for å selge en sølvmaske til en ukjent kjøper. Yolande seiler til Kløyvberget og møter tre marmæler, digre sjøkjemper med hode som gjedder. Lederen, den hornede Abihuara, prøver å selge dem en diger kampestein for masken, som han påstår var avtalen med Hvithvisk. Når mannskapet nekter å selge blir han hissig, og tar livet av Sala’ad før han og undersåttene hans en bekjempet. Til slutt undersøker mannskapet steinen, som sprekker og utgyter et sverm av insektalvenes myriapodiske avkom.

View
Episode 4: Bløtdyrenes mausoleum

Yana og Sala’ad blir reddet av en mystisk, flyvende skikkelse som Zebon har møtt tidligere. Denne forventer en tjeneste til gjengjeld, og våre helter blir sendt for å hente en magisk gjenstand fra en halvsunken krypt, der de ble angrepet av gjenferdene etter akkarer og fikk kanskje litt mer innsikt i avskummets artshistorie enn de egentlig skulle ønske.

View
Episode 3: Havkongens hånd

Våre helters oppdagelseferd ledet dem videre til en øygruppe befolket av et amfibisk folkeferd som kalte seg «avskum» på akvansk. De kunne fortelle at de var et av Havkongens folkeferd, men deres bruddstykke av kronen var gjemt bort på en øy med en festning kalt Havkongens Hånd, bragt dit av en av Havkongens tidligere konkubiner. På sin reise til denne øya ble våre helter angrepet av en harpy og veldige måkesvermer. Yana og Sal’ad ble tatt til fanget av harpyene, Barbakuro og Jeremia druknet, og resten av mannskapet flyktet ombord på en hardt skadet «Yolande» etter et mislykket redningsforsøk. De fikk imidlertid konstatert at kronens bruddstykke sannsynligvis faktisk befant seg på øya, i et av harpyenes reder.

View
Episode 2: Pyramiden av vulkanstein

En dødsdømt pirats beretning om bortføring og en forgylt maske bragte våre helter til Svartbergholmene, to mindre øyer i utkanten av Tåkeøyene. Der fant de som i beretningen en pyramide av vulkanstein med en revne i gulvet og skadede, magiske innrissinger, voktet av amfibiske øglefolk. Pyramiden huset det som kunne tyde på å være menneskelige, gammeltroende kultister fra Deuchaux, som ble nedkjempet til siste mann. I kultistenes skattkiste fant våre oppdagelsesreisende blandt annet en magisk gullmaske som skader den som tar den på seg. Våre helter vendte hjem og solgte masken til Overherredømmet, da den åpenbart ikke kunne være en del av Havkongens krone.

View
Episode 1: Månelys i sikte

Stråler av lys gjennom tåken brakte våre helter til en øy med et fyrtårn. Fyrtårnet var drevet av en magisk måneskive, og fyrvokterne var en eller annen form for ferskvannsdrikkende landalver med kjempeinsekter til avkom. De lå i strid med sjødjevlene i samme farvann, som attrådde skiven. Våre helter grep inn på alvenes side, bekjempet sjødjevlene og fikk fraktet alvene og deres avkom hjem til deres hjemøy. Mannskapet var dog enige i at selv om alliansen var dyrekjøpt, så ville de ikke egentlig ha noe særlig mer å gjøre med det vanskapte alvefolket.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.