«Havkongens krone» er St. Hanshaugen spillforenings andre episodiske kampanje med delt spillederansvar. Kampanjen er satt i samme verden som vi utviklet for Sands of Tchavaal, og i denne har vi også har plassert settingen til Håkons tolkning av Stonehell. Reglene vi bruker er Dungeons & Dragons 3.5, med tillegg av vår tolkning av Epic 6. Se også veiledningen for spilledere og reglene om rollelaging.

I utgangspunktet kan hvem som helst spillede en eller flere episoder, under forutsetning av at hver episode kun varer i én spilløkt. Lengre eventyr kan også avholdes, men dette burde varsles og avtales på forhånd. Videre er det et krav at eventyret skal kunne kjøres med de som møter opp på tidspunktet (såkalt åpent spillbord). Det er også mitt ettertrykkelige ønske at vi prøver å holde eventyrloggen oppdatert og forsøker å dokumentere biroller, hovedroller, steder og gjenstander.

Geografisk starter våre eventyr i kampanjen i havn på øya Cassa. Herfra utforsker rollene den store, ukartlagte øygruppen Tåkeøyene i havet til vest. Cassa ligger utenfor kysten sørvest for Deuchaux, i et området som i tidligere tider var dominert av samme folkegruppe som grunnla Vhol. Øya er en en viktig og selvstendig handelshavn, men den har også egne ressurser i form av betydningsfulle saltforekomster. Seiler man sørvestover fra Cassa er kysten i øst preget av den veldige fjellkjeden som utgjør Tchavaal-ørkenens vestlige grense. Nord og øst for Deuchaux finner man Katcheri, Lûm og Stygia. Videre vest og sør fra Tchavaals vestlige fjellgrense kommer man til kystbosetningen i Imperiet av de tusen krydre, og deretter til de tropiske Koro-øyene.

Rollene er innleid av kjøpmannen Max Corvus for å finne de syv bruddstykker av Havkongens krone. Disse skal være i gull, og hver seg besatt med en enslig safir. I følge kilder Corvus har lest ble kronen stykket opp og delt ut til de syv folkeferd som i felleskap utgjorde Havkongens rike. Dette var i tiden etter at dette riket gikk i oppløsning. Til rådighet på sin seilas har rollene fått tomasteren Yolande, et mannskap og Corvus’ løfte om en månedslønn på 1.000 gullpenger. De har også fått løyve til å forsyne seg av enhver annen skatt de finner…

Havkongens krone

Lughart Aspirinsmurf