Yolande

«Yolande» er en modifisert, tomastet kogge på 60 fot med en lastekapasitet på 50 tonn gods eller 100 personer. Skuta har fokk- og stormast, og i toppen av stormasta er det utkikkstønne. Fokken er latinrigget med bom. Stormasta er rigget med firkantet råseil. Dekksbredden er på 15 fot. Skipet kan seiles av et mannskap på så lite som åtte sjøfolk, men det vil kreve femten mann dersom fartøyet effektivt skal kunne styres med årer. Under dekk er det lasterom, bysse/messe og lugarer. Under skansen akter er det kapteinlugar. Ombord er også jollen «Skunken», en robåt med kapasitet til åtte. Fartøyet har en samlet verdi på 3,000 gullpenger og eies av rederen Max Corvus fra Cassa.

Yolande

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf