Våtlandsk

Våtlandsk er en fremmed fellesbetegnelse på de gjensidige forståelige dialektene talt i Vhol, Deuchaux og på Cassa. Språkbrukere referer som oftest til at de prater dialekten sin snarere enn til språkgruppen som helhet.

Våtlandsk

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf