Sahuagin

Sahuagin er et undersjøisk folkeferd som slekter på fisk, særlig haier. De er også kjent som sjødjevler, da de er drevne plyndrere og pirater. De taler sitt eget språk, og de er utbredt rundt Tåkeøyene og farvannene rundt. De er trolig et av Havkongens syv folkeferd.

Sahuagin

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf