Rollelaging

Tillatte bøker

Ingen roller skal ha noen ferdigheter eller trekk som ikke er omtalt i D&D 3.5 Player’s Handbook.

Terningkast

Ability scores kan enten kjøpes ved 30-poengs point buy eller ved kast av 4d6-dropp-laveste. HP kan enten kastes eller snittberegnes (maks på første nivå, regn snittverdi med brøk, rund opp til slutt). Dette er for at roller skal kunne lages og gå opp i nivå uten vitner tilstede.

Nye roller

Nye roller kommer inn i kampanjen på tredje nivå. Det kan være lurt å ha relevante ferdigheter og utrustning til å være del av et mannskap på en båt. Det er ikke sikkert at de andre rollene kommer til å akseptere en ny rolle som ikke kan utføre arbeidsoppgaver ombord på skipet.

Eiendeler

Nye roller kan starte med opp til like mange alminnelige eiendeler som rollen er i stand til å bære med seg på heavy load etter reglene om encumbrance. Kun tre eiendeler av samme type kan medbringes, med unntak av gjenstander som kjøpes i kvanta (her er det 3x alminnelig kvanta som er regelen, i tillegg til kravet om bæreevne). Kun tre eiendeler kan være masterwork. I tillegg starter rollene med 25 gullpenger.

Rollelaging

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf