Remiels dødsmaske

En dødsmaske støpt i gull, muligens etter helgenen St. Remiel innen Overherredømmets tro. Å ta den på seg er livsfarlig. Den var voktet av tre magikere fra den gamle tro.

Inflict moderate wounds 1/day på den som tar på seg masken. Har tilsynelatende ingen praktisk funksjon, men kanskje en religiøs en.

Remiels dødsmaske

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf