Regelendringer

Brøkbasert BAB og Saving Throws

Vi bruker brøkbasert utregning av BAB og Saving Throws ved multiclassing.

Skill focus og class skills

Dersom du har skill focus i en skill, blir dette en class skill fra og med nivået du tok skill focus. Det samme gjelder feats som gir +2 i to forskjellige skills (f.eks. alertness), begge blir class skills fra nivået du velger featen.

Halvalver

Halvalver får gratis skill focus i en hvilken som helst skill. I tillegg kan de velge alltunge i stedet for alvisk som automatisk språk.

Landbunnen kamp mot skapninger i vann

Regelen om improved cover gjelder ikke dersom angrepet kommer fra luften. Den gjelder derimot dersom angrepet kommer fra en båt. Dette er en tolkning og ikke en husregel.

Knowledge (Dungeoneering)

Denne skillen eksisterer ikke. Funksjonen fordeles utover andre knowledge skills etter spilleders skjønn, typisk Knowledge (arcana), Knowledge (architecture and engineering) eller Knowledge (nature).

Regelendringer

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf