Lûmsk religion

Lûmsk religion er tredelt. Forskjellige presteskap forvalter forskjellige aspekter av deres åndelighet.

Solkulten

Statsmakt, rettmessig autoritet og åndelig rettskaffenhet. Et populært og folkekjært presteskap.

Månekulten

Inkvisisjon, arbeid mot forbudt trolldom, sannhetssøken og rettergang.

Stjernekulten

Esoterika, mystisisme, astrologi og eldgammel kunnskap.

Lûmsk religion

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf