Imperisk

Imperisk er lingua franca i Imperiet av de tusen krydre og nærliggende områder. Det er også språket talt i Carani og blandt ikke-nomadiske innbyggere i Tchavaal. Språket er klart i ferd med å oppløse seg i datterspråk, da dialektmangfoldet er stort. I imperiet tales det for øvrig flere lokale, innfødte språk som ikke ennå er fullstendig fortrengt, herunder nomadisk og koro.

Imperisk

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf