Imperiet

Imperiet av de tusen krydre er en menneskelig stormakt i områdene sør for Tchavaal. Riket består av et hjerteland og flere emirater og kolonier, samt mer eller mindre uavhengige vasallstater som Carani. Folk fra Imperiet er oljebrune i huden, foretrekker krumme sverd og holder slaver. Den sublime hånd står sterkt som religion i Imperiet, men andre religioner finnes også.

I følge legendene ble imperiet grunnlagt av prins Amal for nesten tusen år siden. Det hele er en slags kjærlighetshistorie. Hans forlovede, hvis navn har gått tapt for ettertiden, nektet hans hånd i ekteskap før han hersket over et rike som hjemmedyrket ethvert av de tusen krydre som var kjent for kokkekunsten. Sagnene skal ha det til at han samlet emirene i Imperiets hjerteland og ikke giftet seg før han hadde erobret et område som kunne gi ham ethvert av de tusen krydre i tributt. Kirken av Den sublime hånd holder prins Amal for gudommelig inspirert helgen å være, men ingen utenfor kirken innbiller seg at historien faktisk er sann.

Idag er Keiseren en svekket statsleder med liten reell makt utenfor hjertelandene, da samfunnet i stor grad er tilbake til å være føydalt. Hans symbolske betydning er imidlertid stor.

Imperiet

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf