Gammeltro

Gammeltro er en nedsettende betegnelse for førkirkelige kjetterier og avvik fra Overherredømmets kanoniske lære, men fundamentelt innenfor samme religion. Begrepet omfatter alt fra fanatisk fundamentalisme og autoritetsforakt til enkelte presters og legtilbederes vage aksept av apokryfe kilder til helgeners liv, englenes vesen og troens historie. Gammeltro lever i det skjulte i Deuchaux og Vhol, men det er nær sagt normen blandt den gamle adelen på Cassa.

Gammeltro

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf