For spilledere

Et åpent spillbord med roterende spillederverv er en utfordring å kjøre. Derfor ber vi spilledere følge veiledningen under:

Hvor episodene starter

Hvert eventyr (episode) burde starte i havnen på Cassa. Dette er for at nye spillere og roller skal kunne delta. Eventyr kan imidlertid starte andre steder dersom dette ikke ellers vil skape motstrid med de andre punktene i denne veiledningen.

Hvilke roller som kan være med

Den forberedte episoden burde takle at enhver rolle hvis spiller er tilstede kan delta, etter prinsippet om åpent spillbord. Dersom dette blir for få eller for mange, burde ikke eventyret kjøres.

Hvor lenge eventyret varer

En episode burde ikke vare lenger enn en spilløkt, med mindre et annet antall spilløkter er uttrykkelig avtalt mellom spilleder og alle andre spillere. Episoder over flere spilløkter må fullføres før en ny kan begynne.

Hvordan eventyret slutter

Eventyret burde avsluttes med at gjenlevende roller reiser tilbake til Cassa eller befinner seg trygt ombord på skuta. Det er opptil neste spilleder å beskrive hvordan dette så har ført dem tilbake til Cassa før neste episode. Dersom skuta går tapt eller alle rollene i episoden dør, må neste spilledere avgjøre hvordan en ny ekspedisjon eller redninsaksjon eventuelt skal settes i stand.

Ikke spreng månen

Eventyrets omfang burde ikke kunne ha radikale konsekvenser for verdens oppbygging, vesentlige birollers skjebne eller kampanjens integritet. Små og lokale utviklinger pga. rollenes handlinger er selvsagt ikke forbudt (heller oppfordret!). Livene til roller som ikke var til stede under episoden skal heller ikke tukles med.

Ikke del ut mer enn ett bruddstykke av kronen

Hver spilleder får ikke dele ut mer enn ett bruddstykke av kronen. Hvis dette fører til at det er flere biter av kronen igjen etter at alle har oppfyllt kvoten, må vi diskutere hvordan restkvotene skal fordeles.

Eventyrlogg og wiki-oppdateringer

Det skal skrives eventyrlogg etter episoder. Vesentlige nyintroduksjoner i settingen skal noteres i wikien, og biroller skal gis beskrivelser. Det er spesielt viktig å få notert nye magiske gjenstander rollene plutselig har tilgjengelig. På forespørsel er det også fint om spilledere deler notater seg imellom, forhåpentligvis uten at dette ødelegger moroa ved å røpe for mange hemmeligheter.

Skatter og belønninger

Kjør på med dette etter eget skjønn og forgodtbefinnende, men prøv å skjele til retningslinjene i DMG eller til og med litt under. Lønnen på 1.000 gp i måneden er imidlertid tiltenkt å forsvinne i skipsreparasjoner, innkjøp av forsyner og generell “cost of living”. Denne abstraheres dermed bort, sammen med resten av reglene for å skaffe mat, drikke og husrom til veie mellom episoder.

Betydningen av “Core Only” og Epic 6 for spilledere

Spillernes roller er begrenset til mulighetene som omtales i Player’s Handbook og av Epic 6-reglene. Disse begrensningen gjelder ikke på spilledersiden, så kjør på med supplementmateriale etter eget forgodtbefinnende. Utvis imidlertid forsiktighet med å introdusere for radikalt supplementmateriale (f.eks. ting fra Book of Nine Swords). Utvis også forsiktighet med å bruke supplementmateriale eller bryte E6-reglene når det kommer til biroller som enkelt kan sammenlignes med rollene (f.eks. biroller av spillbare raser) og til gjenstander som fort kan falle i rollenes hender (f.eks. en spell scroll med et level 9-spell).

Magiske gjenstander

Ikke la spillere med create wondrous item lage gjenstander som ikke står spesifikt oppført i Dungeon Master’s Guide. På spilledersiden kan du selvsagt lage hva som helst etter retningslinjene, men vær oppmerksom på punktet over om utdeling av skatter og bruk av supplementer. Ikke la roller selge magiske gjenstander til mer enn halv verdi på det åpne markedet. En interessert og pengesterk kjøper vil være vanskelig å få tak i, og det er ikke bryet verdt for andre enn dedikerte kjøpmenn som har dette som fulltidsjobb. Denne begrensninger er også for å hindre at item creation feats blir en pengemaskin.

XP til spilleder

Etter en avsluttet episode får spillederens egen rolle 50% av den mengden XP som ble gitt ut til den overlevende rollen som fikk mest XP i løpet av episoden.

For spilledere

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf