Druidisme

Druidisme er ikke egentlig en religion, men et livssyn og en tradisjon hvis kultus er knyttet sammen via et hemmelig språk og et stringent levesett. Druider preker balanse i alle ting, og de holder naturen og dyrene hellige. De fordømmer ødeleggelse av naturen, dødemaning og påkalling av makter som er fremmede for de dødeliges sfære. Enkelte druider som er dypt inne i trosretningens kontemplative mystikk påstås å kunne ta formene til forskjellige dyrearter og legge sin egen ham bak seg.

Druidismen er meget gammel, hvilket det hemmelige språkets utbredelse vitner om. De svært strenge edene en druide må ta før han eller hun får lære det hemmelige språket har sikret at tradisjonene og dialektene er bemerkelsverdig konstante på tvers av regioner og folkeferd. Hvem som var de første druidene vites ikke, men mange utenfor tradisjonen peker på gammel alvisk tro som mulig opprinnelig opphav.

Druidisme

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf