Den gamle orden

Den gamle orden er dels ridderorden, dels hemmelig brorskap og i all hovedsak en herreklubb. Her samles Cassas fineste fra de gamle adelslektene, særlig marineoffiserer og andre med militær tilhørighet. Medlemskap i ordenen må skje på anbefaling og er i utgangspunktet begrenset til adelige fra Cassa. Deltagelse i ordensaktiviterer regnes som en lettvindt vei til prestisje og innflytelse.

Ordenen er i utgangspunktet verdslig og ikke-religiøs, men en svært individuell tolkning av den gamle tro er utbredt blandt dens medlemmer. Kjente tilhengere av det faktiske Overherredømmet eller Den sublime hånd tas sjelden opp i rekkene. Ordenen har sitt hovedkvarter i Ordenshallene i Cassa Havn.

Den gamle orden

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf