Cassa Havn

Cassa Havn (small city): Conventional; True neutral; Pop 6,400 (81% human, 6% halfling, 1% elf, 4% dwarf, 3% gnome, 3% half-elf, 2% half-orc); 15,000 GP Limit.
Autoritetsfigurer: Fyrsten av Cassa og dennes hoff, byens rådmenn, lokal adel, rike kjøpmenn og redere fra handelsadelen.

Viktige beliggenheter

Cassa festning: Cassas kystfestning huser infanteriet, store deler av marineinfanteriet og den ordinære hær og byvakt. Marinehavnen ligger rett under, innenfor murene. I festningens innerste kastell holder Fyrsten sitt hoff.

Overherredømmets misjonskapell: Tempel til Overherredømmet. Tross sine iherdige forsøk har denne religionen ikke greid å fortrenge lokalelitens gamle tro og annen, innfødt religion.

Den muntre havfrue: Stort vertshus med god mat, drikke og sentral beliggenhet. Flere etasjer. En favoritt blandt kjøpmenn, reisende og dekadent aristokrati. Prostitusjon foregår relativt åpent, men stedet er langt fra noe bordell.

Ordenshallene: En gammel herregård. Brukes som hovedkvarter av Den gamle orden.

Lystpaviljongen: Tempel og tilknyttede hospitser og telt for Gledeskulten. Tempelet har få prester, men nær sagt alle setter pris på deres mange festivaler, generelle veldedighet og lite dogmatiske trosretning.

Det sublime vakthus: Lite tempel for Den sublime hånd. Stort sett uglesett av de som ikke kommer fra Imperiet. Frekventeres av og til for en hemmelig bønn eller ulovlig pengelån under disken.

Corvus’ residens: Max Corvus’ herregård, litt i utkanten av byen. Strøket er fint, og flere andre fra kjøpmannsadelen holder hus her.

Markedsplassen: Opp fra kaia ligger markedsplassen, et utendørs torg der alt av landbruksprodukter kan kjøpes. Rundt omkring ligger forretninger, spisesteder og trange boliger med flere etasjer.

Laugshallen: Møteplass for handelsadelen og sosialt mobile kjøpmenn fra middelklassen. De store handelshusene har kontorer her, og fyrstens oppsynnsmenn registrerer avtaler, klassifiserer skip og beregner skatter. Laugmestrene er rådmenn i byen, men deres autoritet er utelukkende sivil.

Havnelager og kaiene: Svære lagerbygg og stor handelshavn. Mange skitne tavernaer og ikke rent lite med tiggere, horer og annet pakk. Bråkete og travelt på dagtid, utrygt om natten. Boligene i området er for slum å regne, pantelånerne mange.

Cassa Havn

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf