Alltunge

Alltunge (Common) er en handelspidgin talt over store deler av verden. Språket har sitt utspring i verdens mange handelsbyer, og har dermed stor grad av lokal variasjon. Ordtilfanget er i stor grad fra dvergisk og diverse menneskelige språk. Ved kommunikasjon på tvers av store geografiske barrierer må man ofte falle tilbake på det dvergiske kjernevokabular, men grammatikken er meget forenklet fra hva som er tilfellet i faktisk dvergisk. Det kan være vanskelig å få uttrykt kompliserte konsepter på alltunge, men det duger bra til handel og pruting.

Alltunge

Havkongens krone Lughart Aspirinsmurf