Havkongens krone

Episode 5: Handel på Kløyvberget

En gruppe sjørøvere prøver å lure Yolandes mannskap inn i et bakhold, men de lar seg ikke narre og gjør kort prosess med angriperne. Røverne var ledet av insektalven Hvithvisk, og var på vei for å selge en sølvmaske til en ukjent kjøper. Yolande seiler til Kløyvberget og møter tre marmæler, digre sjøkjemper med hode som gjedder. Lederen, den hornede Abihuara, prøver å selge dem en diger kampestein for masken, som han påstår var avtalen med Hvithvisk. Når mannskapet nekter å selge blir han hissig, og tar livet av Sala’ad før han og undersåttene hans en bekjempet. Til slutt undersøker mannskapet steinen, som sprekker og utgyter et sverm av insektalvenes myriapodiske avkom.

View
Episode 4: Bløtdyrenes mausoleum

Yana og Sala’ad blir reddet av en mystisk, flyvende skikkelse som Zebon har møtt tidligere. Denne forventer en tjeneste til gjengjeld, og våre helter blir sendt for å hente en magisk gjenstand fra en halvsunken krypt, der de ble angrepet av gjenferdene etter akkarer og fikk kanskje litt mer innsikt i avskummets artshistorie enn de egentlig skulle ønske.

View
Episode 3: Havkongens hånd

Våre helters oppdagelseferd ledet dem videre til en øygruppe befolket av et amfibisk folkeferd som kalte seg «avskum» på akvansk. De kunne fortelle at de var et av Havkongens folkeferd, men deres bruddstykke av kronen var gjemt bort på en øy med en festning kalt Havkongens Hånd, bragt dit av en av Havkongens tidligere konkubiner. På sin reise til denne øya ble våre helter angrepet av en harpy og veldige måkesvermer. Yana og Sal’ad ble tatt til fanget av harpyene, Barbakuro og Jeremia druknet, og resten av mannskapet flyktet ombord på en hardt skadet «Yolande» etter et mislykket redningsforsøk. De fikk imidlertid konstatert at kronens bruddstykke sannsynligvis faktisk befant seg på øya, i et av harpyenes reder.

View
Episode 2: Pyramiden av vulkanstein

En dødsdømt pirats beretning om bortføring og en forgylt maske bragte våre helter til Svartbergholmene, to mindre øyer i utkanten av Tåkeøyene. Der fant de som i beretningen en pyramide av vulkanstein med en revne i gulvet og skadede, magiske innrissinger, voktet av amfibiske øglefolk. Pyramiden huset det som kunne tyde på å være menneskelige, gammeltroende kultister fra Deuchaux, som ble nedkjempet til siste mann. I kultistenes skattkiste fant våre oppdagelsesreisende blandt annet en magisk gullmaske som skader den som tar den på seg. Våre helter vendte hjem og solgte masken til Overherredømmet, da den åpenbart ikke kunne være en del av Havkongens krone.

View
Episode 1: Månelys i sikte

Stråler av lys gjennom tåken brakte våre helter til en øy med et fyrtårn. Fyrtårnet var drevet av en magisk måneskive, og fyrvokterne var en eller annen form for ferskvannsdrikkende landalver med kjempeinsekter til avkom. De lå i strid med sjødjevlene i samme farvann, som attrådde skiven. Våre helter grep inn på alvenes side, bekjempet sjødjevlene og fikk fraktet alvene og deres avkom hjem til deres hjemøy. Mannskapet var dog enige i at selv om alliansen var dyrekjøpt, så ville de ikke egentlig ha noe særlig mer å gjøre med det vanskapte alvefolket.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.