Havkongens krone

Episode 1: Månelys i sikte

Stråler av lys gjennom tåken brakte våre helter til en øy med et fyrtårn. Fyrtårnet var drevet av en magisk måneskive, og fyrvokterne var en eller annen form for ferskvannsdrikkende landalver med kjempeinsekter til avkom. De lå i strid med sjødjevlene i samme farvann, som attrådde skiven. Våre helter grep inn på alvenes side, bekjempet sjødjevlene og fikk fraktet alvene og deres avkom hjem til deres hjemøy. Mannskapet var dog enige i at selv om alliansen var dyrekjøpt, så ville de ikke egentlig ha noe særlig mer å gjøre med det vanskapte alvefolket.

Comments

Lughart Aspirinsmurf

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.