Havkongens krone

Episode 9: Dødetegnet

Mens de patruljerer øyene på leting etter Corvus’ nikkedukker finner piratene vraket etter ett av Clavicus’ smuglerskip. Skipet har blitt brent og kjørt på grunn, men godset ligger forlatt. Det eneste som mangler er mannskapets knokler, og levningene deres ligger igjen som fiskeslo på berget. Sloet våkner til live, men blir kuet av Kabdis svartekunster og slått i stykker før det få gjort mye skade. Piratene finner et tegn risset inn på dekk, og Terry kjenner det igjen som dødetegnet, et symbol brukt av fordums demontilbedende psykopater.

Mens skuta ligger i skjul for natten ser Nibbly et skip seile forbi gjennom tåka. Han vekker mannskapet, og de beslutter å gå til angrep. Dagons Hevn seiler stille opp mot skipets akterstell, og piratene klatrer opp må dekk for å drepe nattevaktene før noen kan slå alarm. De møtes av et rødklett lik de kjenner igjen fra skipsgraven, fra et kammer merket Arkitekten. Han er ledsaget av en annen vandød ved navn Bekjenneren, og skipet er bemannet av gamle knokler. Arkitekten drives på flukt og Bekjenneren settes i fyr og flamme, men rustningskledde skjeletter stiger snart opp fra under dekk og rasler med digre krumsabler. Den brennende Bekjenneren klarer å få en ed ut av Kabdi, som sverger å legge det vandøde mannskapet under seg eller knuse dem i forsøket. Desverre hogges han ned etter kort tid, og med eden brutt blir han båret vekk av likbleke engler med sorte vinger. Røverne flykter ut i natten.

Comments

Lughart Lughart

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.