Havkongens krone

Episode 3: Havkongens hånd

Våre helters oppdagelseferd ledet dem videre til en øygruppe befolket av et amfibisk folkeferd som kalte seg «avskum» på akvansk. De kunne fortelle at de var et av Havkongens folkeferd, men deres bruddstykke av kronen var gjemt bort på en øy med en festning kalt Havkongens Hånd, bragt dit av en av Havkongens tidligere konkubiner. På sin reise til denne øya ble våre helter angrepet av en harpy og veldige måkesvermer. Yana og Sal’ad ble tatt til fanget av harpyene, Barbakuro og Jeremia druknet, og resten av mannskapet flyktet ombord på en hardt skadet «Yolande» etter et mislykket redningsforsøk. De fikk imidlertid konstatert at kronens bruddstykke sannsynligvis faktisk befant seg på øya, i et av harpyenes reder.

Comments

Lughart Aspirinsmurf

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.