Havkongens krone

Episode 2: Pyramiden av vulkanstein

En dødsdømt pirats beretning om bortføring og en forgylt maske bragte våre helter til Svartbergholmene, to mindre øyer i utkanten av Tåkeøyene. Der fant de som i beretningen en pyramide av vulkanstein med en revne i gulvet og skadede, magiske innrissinger, voktet av amfibiske øglefolk. Pyramiden huset det som kunne tyde på å være menneskelige, gammeltroende kultister fra Deuchaux, som ble nedkjempet til siste mann. I kultistenes skattkiste fant våre oppdagelsesreisende blandt annet en magisk gullmaske som skader den som tar den på seg. Våre helter vendte hjem og solgte masken til Overherredømmet, da den åpenbart ikke kunne være en del av Havkongens krone.

Comments

Lughart Aspirinsmurf

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.